Hvordan jobber jeg?

HVORDAN

JOBBER JEG?


Vi avtaler om jeg skal komme på befaring, eller om vi skal kommunisere digitalt hvis du bor langt unna (e-post, telefon osv.). Ofte er det greit å få se stedet for å få et inntrykk av for eksempel terreng, lysforhold og andre ting som kan være viktig for å få et bra sluttresultat.


Når jeg har laget en skisse i ArchiCad sender jeg denne til deg, så tar vi endringer derfra. Som oftest blir vi enige om en fastpris slik at vi vet hva vi skal forholde oss til. Jeg tegner og gjør endringer helt til du er fornøyd.

Byggemeldingstegninger trenger du når du skal sende søknad om byggetillatelse til kommunen.


Jeg lager godkjente søknadstegninger du kan bruke. Her får du målsatte plantegninger, fasader, snitt og bygget inntegnet på situasjonskart.


Tydelige tegninger som viser at du tar hensyn til eksisterende bygg, omgivelser og gjeldende reguleringsplaner vil gjøre søknadsprosessen raskere og øker sannsynligheten for at du får tillatelse til byggingen.

Ønsker du hjelp til å velge farger i et rom, skal du pusse opp men er usikker på hvordan du skal ha det?


Jeg kan hjelpe deg med alt fra små endringer til store prosjekter. Du velger selv hvor mye du skal involvere meg!


Har du en veranda som du ønsker å kunne bruke mer i løpet av året? Jeg kommer med forslag til overbygg eller levegger, og lager gode tegninger slik at du vet hvordan det vil bli seende ut før byggingen starter.Offentlig mijø er alt fra kontorer, barnehager, restauranter, hotell, butikker- alle steder som ikke er "private":


Her stilles helt andre krav til farge- og materialbruk, funksjoner og planløsninger. En må ta hensyn til gjeldene regelverk for å få godkjent lokalene. Jeg gjør meg kjent med regelverket i hvert enkelt tilfelle, og sørger for at løsningene blir tilfredsstillende.

Går du med en fantasi om hvordan drømmehuset ser ut, men ikke vil bruke en formue på dyre arkitektkontorer?


Jeg kan tegne skisser som hjelper deg godt på vei til å få realisert disse drømmene.


Jeg konsulterer med fagfolk underveis for å være sikker på at prosjektet kan realiseres.


Dette er det jeg synes er mest gøy å holde på med; å bidra til å skape et drømmehjem for mine kunder, se det bli bygd og få være vitne til at gode funksjoner og løsninger skaper økt livskvalitet og trivsel!

Gode, tydelige tegninger gjør at du sparer både

tid og penger når håndverkeren skal i gang!